Greenmap

Blekinge Greenmap är en interaktiv karta med gröna platser i fokus.
Det kan vara ekologiska affärer, rättvis handel, secondhandbutiker, företag med ekologiska/miljövänliga produkter, gårdsbutiker med lokala/ekologiska produkter, ekologiska matställen, ekologisk/lokal matproduktion, ekoinformation, gröna skolor, miljöorganisationer, ekologiskt jordbruk, kolonilotter, gröna verksamheter, cykelreparatörer, grön teknik, gröna byggnader, alternativ hälsovård, ekoturism och natursköna platser.
Målet med kartan är att underlätta för både boende och turister att göra fler gröna val.

Titta på följande film för att få en uppfattning om vad GreenMap är.

Bidra med information

Hjälp till  att utöka Blekinge Greenmap med fler platser, kommentera platserna och berätta hur de påverkat just dig. Det är enkelt att skapa ett konto för att kunna göra detta. Försök följa kriterierna nedan så gott du kan när du lägger till platser. Välkommen till Blekinge Greenmap Teamet!

Kriterier

Följande kriterier gäller för platser på Blekinge Greenmap. Det kan dock förekomma undantag. Skicka gärna kommentarer på kriterierna.

  • Mer än 50% av produkterna/tjänsterna ska ha en kombination av en eller flera av dessa egenskaper: ekologiska, rättvisemärkta och miljömärkta. Om företaget har minst en tredjedel men ett uttalat mål att utöka till minst 50% kan företaget tas med tidigare. Dock kan det komma att tas bort om målet inte uppnås inom ett år från det datum då det lades till.
  • Företag som är certifierat enligt Svanen är godkända, dock ej livsmedelskedjor då nästan alla är certifierande av Svanen eller Bra Miljöval.
  • Det är en fördel om företaget har ett uttalat intresse och engagemang för hållbar utveckling. Det kan t ex stå på företagets hemsida.

Ett företag kan tas bort från Blekinge Greenmap om det inte längre uppfyller kriterierna eller om ett företag inte längre önskar vara med.

Blekinge Greenmap

Såhär ser Blekinge GreenMap ut. Zomma in på ett ställe genom att dubbelklicka eller använd zoomverktyget till vänster. Klicka på en symbol för att få mer information om det. Välj sedan ”mer information” för ytterligare information.

Klicka här (www.opengreenmap.org/sv/blekinge) för att öppna Blekinge Greenmap i ett nytt fönster.