Jorden: Byt ut ditt Windows mot ett fritt operativsystem (Ny Ubuntu: Karmic Koala)!Earth: Swap your Windows for a free operating system (New Ubuntu: Karmic Koala)!

Jorden: Byt ut ditt Windows mot ett fritt operativsystem (Ny Ubuntu: Karmic Koala)!Earth: Swap your Windows for a free operating system (New Ubuntu: Karmic Koala)!

Idag släpptes en ny version (karmic koala) av operativsystemet Gnu/Linux Ubuntu. Det är gratis att ladda hem och är baserat på öppen källkod. Det kan ses som ett hållbart alternativ till proprietära system som t ex Microsofts operativsystem Windows som står för den gamla mer och mer ohållbara ekonomin. Det är också en form av utveckling som främjar samarbete över alla gränser då många öppen källkodprojekt utvecklas av volontärer över hela världen som jobbar tillsammans mot samma mål oavsett personlig bakgrund.
Modellen för utveckling av öppen källkod främjar bra program som görs för att uppfylla behov hos människor till skillnad mot en hel del av den proprietära mjukvaran som görs för att komma åt människors pengar.

Varför inte prova ett av framtidens operativsystem redan idag? Har du en CD-brännare kan du hämta en avbild här, bränna den till en tom CD, starta upp datorn på den. Då ser du hur det ser ut och fungerar utan att påverka din dator. Vill du kan du sedan installera det på datorn. Har du inte själv möjlighet att skapa en CD med Ubuntu kan du komma in på LotusEco i Karlskrona och få eller låna en CD med senaste Ubuntu versionen.

Namnet ubuntu kommer från Zuluspråket och löst översatt blir det “medmänsklighet” eller “En person är en person bara genom andra människor”. Ubuntus målsättning är bland annat att vara ett aktuellt, stabilt operativsystem för den genomsnittlige användaren, med ett starkt fokus på användarvänlighet och enkel installation. Ubuntu har blivit rankad som den mest populära linuxdistributionen för persondatorer.

Today a new version of the operating system Gnu/Linux Ubuntu was released. It’s free to download and it’s based on open source. It can be seen as a sustainable alternative to proprietary systems like Microsofts operating system Windows that stands for the old more and more unsustainable economy. It’s also a form of development that encourages cooperation over all borders as many open source projects are developed over the world by volunteers that work together towards the same goal regardless of personal background. The model for developing open source promotes good programs that are made to fulfil peoples needs rather than take peoples money that is the case with a lot of the proprietary software.

Why not try one of the future operating systems already today? If you have a CD-burner you can fetch an image here, burn it to an empty CD, boot the computer with it. Then you can explore it and see how it works without changing anything on your computer. If you want you can then install it on your computer. If you don’t have the possibility to create an Ubuntu CD of your own you’re welcome in LotusEco in Karlskrona where you can have or borrow a CD with the latest version of Ubuntu.

The name Ubuntu comes from from the Zulu word that means “humanity to others”, describing the ubuntu philosophy: “I am what I am because of who we all are”, a positive aspect of community. Ubuntu’s goals include providing an up-to-date, stable operating system for the average user, with a strong focus on usability and ease of installation. Ubuntu has been rated as the most popular Linux distribution for the desktop.

Det här inlägget postades i hela världen, Ingen kategori, miljövänlig teknik och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.