Karlskrona: ”Designa för en hållbar värld” Final 12/11 kl 16-20Karlskrona: ”Design for a sustainable world” Final 12 November @16-20

World Usability Day 2009: The Karlskrona Challenge

Torsdag den 12:e november firas World Usability Day 2009 i städer och byar över hela världen. Detta års tema är ”Designa för en hållbar värld”. I Karlskrona, anordnar BTH en tävling som inbjuder stundter och andra samhällsmedborgare att designa en produkt eller service som gynnar hållbarhet och gör livet enklare för en person, en ”community” eller ett företag.

Deltagare i The Karlskrona Challenge bör under den kommande månaden utveckla och testa sitt koncept med relevanta motparter. För att underlätta detta kommer BTH att hålla workshops för att disskutera participatory design (PD) och user-centered design (UCD), dela med sig av erfarenhet av metoder och strategi kring användbarhetsforskning och disskutera hållbarhet som definierad av det Naturliga stegets fyra systemvillkor. Tävlande får arbeta ensamma eller i grupper. För mer information och registrering, besök karlskronachallenge.org.

Genom att inse att vi alla är designers och att vi alla håller olika delar av den hållbara design ekvationen erbjuder The Karlskrona Challenge en möjlighet för stadsplanerare att lära sig från mobildesigners, för ingenjörer att lära sig från ekonomer och för hållbarhets utövare att lära sig från produktdesigners.

Bidrag som kommer till finalen presenteras som anslag 12:e november på Rotundan, BTH Karlskrona. Bidragen kommer att granskas av en panel av experter och priser kommer att delas ut under kvällen. Evenemanget kommer att vara öppet för allmänheten och för representater från näringslivet mellan 16:00 och 20:00.

Intresserade anmäler sig till karlskronachallenge.org senast den 5:e November.

World Usability Day 2009: The Karlskrona Challenge

On Thursday, November 12, cities and towns around the world will be celebrating World Usability Day 2009. This year’s theme is ”Designing for a Sustainable World.” In Karlskrona, BTH is hosting a design contest that invites students and community members to design a product or service that promotes sustainability and makes life simpler for a person, a community, or a business.

Contestants in The Karlskrona Challenge should spend the next month developing and testing design concepts with relevant stakeholders. To assist in these efforts, BTH will host workshops to discuss participatory design (PD) and user-centered design (UCD), share user research methods and tactics, and discuss sustainability as defined by The Natural Step’s four system conditions.  Contestants may work alone or with teams. For more information and to register for the contest, visit karlskronachallenge.org.
Recognizing that we are all designers and that we each hold different pieces of the sustainable design equation, The Karlskrona Challenge provides an opportunity for urban planners to learn from mobile designers, for engineers to learn from business minds, for sustainability practitioners to learn from product designers.

Final contest entries will be presented as posters on November 12 at the Rotundan on the BTH Karlskrona campus. Entries will be judged by a panel of experts, and prizes will be awarded that evening.  The event will be open to the public and to industry representatives between 16:00 and 20:00.

Interested participants should register online at karlskronachallenge.org by November 5.

Det här inlägget postades i evenemang, hela världen, Karlskrona, miljövänlig teknik. Bokmärk permalänken.