Karlskrona: GreenDrinks om ”Karlskrona Freecycle” 26/8 kl 18:00Karlskrona: GreenDrinks about ”Karlskrona Freecycle” 26 August @18:00

Karlskrona: GreenDrinks om "Karlskrona Freecycle" 26/8 kl 18:00Karlskrona: GreenDrinks about "Karlskrona Freecycle" 26 August @18:00

Vad kan vi göra för att inte öka det ständigt växande sopberg som vårt konsumtionssamhälle producerar? Kan vi handla färre prylar? Kan vi återanvända mer?

Freecycle är ett ideellt nätverk som finns representerade i nästan 5000 städer med mer än 7.000.000 medlemmar över hela världen. Principen är att en medlem som har något han eller hon inte längre vill ha lägger ut en ”annons” om det på Freecycle. Om någon som läser annonsen vill ha det tar de kontakt med annonsören som väljer vem han vill ge saken till och återkommer till den personen med information om var och när den kan hämtas. Allt måste vara gratis, inga pengar eller gentjänster får vara involverade. Freecycle kommer snart att starta i Karlskrona. Det finns nu även i en version för mobiltelefoner, se Mobile Freecycle.

Se gärna filmen The Story of Stuff som behandlar baksidan av vårt konsumtionssamhälle. Hur produceras våra prylar, hur säljs de, vart tar alla saker vägen när vi kastar dem och hur påverkar de våra liv och människor i andra länder? En annan film om sopor är filmen Garbage.

Kom till GreenDrinks denna gång och var med och disskutera på Café nyfiket i centrala Karlskrona.How can we stop increasing the growing amount of garbage our consumption society produces? Can we shop less stuff? Can we re-use more?

Freecycle is a non-profit network represented in nearly 5000 cities with more than 7.000.000 members around the world. The principle is that if a member has something he or she no longer wants to keep posts an ”ad” about it on Freecycle. If somebody reading the ad wants it they get in contact with the ad poster who chooses which person they want to give the thing to and gets back to that person with information about when and where it can be picked up. Everything has to be free, no money or return favors can be involved. Freecycle will soon start in Karlskrona. It’s now also available in a mobile version, see Mobile Freecycle.

You can watch the movie The Story of Stuff which is about the back side of our consumtion society. How are our things produced, how are thet sold, where do they go once we throw them away and how are our lives affected as well as the lives of people in other countries? Another movie about garbage is the movie Garbage.

Please join GreenDrinks this time on Café nyfiket in central Karlskrona.

Det här inlägget postades i evenemang, hållbar komsumtion, Karlskrona och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.