Ronneby: Blekinge Greenmap info på Blomsterfestivalen 29/8Ronneby: Blekinge Greenmap info on Flower festival 29 August

Ronneby: Blekinge Greenmap info på Blomsterfestivalen 29/8Ronneby: Blekinge Greenmap info on Flower festival 29 August

Blekinge Greenmap representeras på Blomsterfesivalen i Ronneby på torget vid Studieförbundet Vuxenskolans stånd. Är du särskilt intresserad av att hjälpa till att kartlägga Ronnebys gröna och hållbara platser? Du kanske vill ingå i kärngruppen som sätter kriterier för Blekinge Greenmap, marknadsför den och planerar dess framtida utvekling. Anmäl dig då till SV:s kamratcirkel ”Tänk globalt – Utfoska lokalt”. Den är kostnadsfri och du får en god inblick i Blekinge Greenmap, Ronnebys gröna platser och kanske nya ”gröna” vänner. Ladda ner flygbladet här

SV i Ronneby har också studiecirkeln Klimatsmart och en studiecirkel om solenergi där man lär sig bygga solfångare. SV vill också utbilda Rättviseambassadörer för att sedan ha studiecirklar kring rättvis handel.Blekinge Greenmap representerasis represented on The Flower festival in Ronneby on the town square by the adult educational association Studieförbundet Vuxenskolans stand. Are you specially interested in helping to map Ronnebys green and sustainable sites? Maybe you’d like to be a part of the core group who sets the criterias for Blekinge Greenmap, markets it and plans its future development. Please register to SV:s study circle ”Think global – Map local”. It’s free of charge and you get a good understanding of Blekinge Greenmap, Ronnebys green sites and maybe some new ”green” friends. Download the flyer here

SV in Ronneby also has the study circle Climate smart and a study circle about solar power in which you learn to build solar panels for heating and warm water. SV also wants to educate Fair Trade Ambassadors and then have study circles in fair trade.

Det här inlägget postades i evenemang, hållbar komsumtion, Ronneby och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.