Jorden: Global Wind Day 13-15/6Earth: Global Wind Day 13-15 June

Uppropet – Rädda den andelsägda vindkraften – som startades av elva vindkraftkooperativ har idag 4 500 påskrifter. Den 9 juni överlämnades de av andelsägare till statssekreterare Ola Alterå.

Global Wind Day, som pågår 13-15 juni, kommer Svensk Vindenergi att ha en utställning på Centralstationen i Stockholm, där namninsamlingen kommer att fortgå.

Regeringens vindkraftssamordnare har skrivit en debattartikel: ”Regeringen har aviserat ambitiösa mål för vindkraften, men nu hotar en omtolkning av skattelagstiftningen utbyggnaden. Riksdagen bör stoppa den nya uttagsskatten på andelsägda vindkraftverk!”, skriver de i en debattartikel som nyligen har publicerats i många tidningar i hela landet.

Sedan några dagar har en andelsägare startat en s k Cause på Facebook om hotet om uttagsskatt. På mycket kort tid har gruppen vuxit till nuvarande 295 medlemmar. Här finns också tips om vad man kan göra för att påverka.


The Appeal – Save the private shared windpower – which was started by eleven windpower co-operatives has 4500 signatures today. The 9th of June they were handed by share owners to state secretary Ola Alterå.

On Global Wind Day, 13-15 juni, Swedish Windpower (Svensk Vindenergi) will have an exhibition on the Central station in Stockholm, where the name appeal will continue.

The gouvernments windpower co-ordinators have written a debate article: ”The gouvernment has showed abitious goals for windpower, but now a re-interpretation of the tax laws threatens the expansion of windpower. The gouverment should stop the new tax on private shared windpower!”. It has been published recently in many newspapers throughout the country.

Since a few days a private windpower share owner started a Cause on Facebook about the threat of the new tax. In a very short time the group has grown to currently 295 members. There you can find tips about what you can do to influence.


Det här inlägget postades i evenemang, hållbar komsumtion, hela världen, miljövänlig teknik och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.