Mundekulla: Hållbarhets-konferens 18-19/7Mundekulla: Sustainability conference 18-19 July

Med fokus på hållbar livsstil arrangeras en internationell konferens i Mundekulla (östra Småland). Där kan du få inspiration och möjlighet att ta steg mot din vision av hur du vill bo, verka och leva. Under helgen medverkar representanter från några av världens mest utmärkande ekobyar och hållbara samhällen från Europa, Afrika och USA. Inspiratörer från dessa internationella communities delar med sig av sitt kunnande kring temat hållbar livsstil utifrån tre aspekter: Relationer (hur man hanterar konflikter), Ekonomi och Ekologi (klimat/miljö).

Ekobyar som är representerade: Damanhur (Italien, Ekoby med ca 1000 invånare. Nominerad av FN som modell för ett hållbart samhälle), Findhorn Foundation (Skottland, Norra Europas största Ekoby), Solborg – Camphill (Norge, En världsomspännande Ekobyrörelse), Dyssekilde (Danmarks största och äldsta Ekoby), Community Life in Africa (Gambia) och The Native American way (Indianen Medicine Story, USA).

Se även Sustainability camp som pågår 17-24/7.An international conference with focus on sustainability is arranged in Mundekulla (east Småland). There you can be inspired and get opportunities to take steps towards your vision of how you’d like to live, work and live. During the weekend representatives from some of the worlds most outstanding ecovillages and sustainable societies in Europa, Afrika and USA. Inspiring persons from these international communities share their knowledge around the theme sustainable living from the three aspects: Relations (howto handle conflicts), Economy och Ecology (climate/environment).

The represented ecovillages are: Damanhur (Italy, Ecovillage with around 1000 inhabitants. Nominated by UN as model for a sustainable society), Findhorn Foundation (Scotland, Northern Europes largest ecovillage), Solborg – Camphill (Norway, A worldwide ecovillage movement), Dyssekilde (Denmarks largest and oldest ecovillage), Community Life in Africa (Gambia) and The Native American way (The Indian Medicine Story, USA).

See also Sustainability camp going on 17-24 July.

Det här inlägget postades i boende, evenemang, grannkommuner, hållbar komsumtion och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.