Karlskrona: Jordens dag firande på Skärva 26/4 kl 11-19Karlskrona: Earth Day celebration on Skärva 26 April @11-19

Karlskrona: Jordens dag firande på Skärva 26/4 kl 11-19Karlskrona: Earth Day celebration on Skärva 26 April @11-19

Den 22:a april firas Jordens dag på olika sätt världen över. Det är en dag som är ämnad att skapa medvetenhet kring och uppskattning för jordens miljö.

Nu på söndag firar vi den även på Skärva. Kom ut och njut av naturens härlighet!

  • Handla i ekobutiken, Öppen kl. 11-15 (16).
  • Var med och odla. I år har ekobutiken ansvar för odlingslanden vid ladorna. Vi bjuder in till socialt organisk trädgårdsodling, där vi odlar odlarglädje! Inga måsten för att ta dig ut och vattna och passa odlingar, utan bara komma hit när och så mycket du har lust! Kan det verkligen fungera? Låt oss pröva! På Jordens dag på Skärva startar vi upp på riktigt. Ta gärna med dig en planta eller ditt favoritredskap…
  • Se en film kl 16, Greenpeace har just släppt en film för arbetet inför FN´s klimatkonferens i Köpenhamn i december. Den kom helt nyligen ut, heter Energi[r]evolution – Framtiden börjar nu och är en halvtimme lång. Vi visar den kl. 16.00 och samtalar litet efteråt. Var? Jo i gamla kostallarna, där vi ifjol visade en utställning om hampa (det är ännu litet kallt i lokalen, så ta med en tröja fast det är sommarvarmt ute). Vad ska bli i den lokalen i år? Kom gärna med förslag! Vi har skaffat utrustning för att kunna visa film o bildspel etc.
  • Vegetariskt Knytis, ca kl. 17. En tanketråd för samtal – vad kan vi göra framöver för att göra världen mer glädjerik, fylld av människors goda kraft? hur kan vi samspela o stötta varandra?

Information och samordning: Henrik 0709-163758 som är öppen för hjälpande krafter i de praktiska förberedelserna.The 22:nd of April Earth day is celebrated in various ways around the world. It’s a day dedicated to creating awareness around and appreciation for the environment on earth.

This Sunday we’re celebrating Earth day at Skärva. Come out here and celebrate natures goods!

  • Shop in the organic shop, Open @ 11-15 (16).
  • Join us in growing vegetables. This year the organic shop has responsibility for the garden by the barns. We invite you to social organic gardening where we’re growing garden happiness! No musts to come here for watering and take care of the garden, just come when and as much as you like! Can this really work? Let us try! On Earth day at Skärva we start up this for real. If you like you can bring a plant or a favorite garden tool.
  • Watch a film @ 16, Greenpeace just released a film for the work before FN´s climate conference in Copenhagen in December. It’s just released, called The Energy [r]evolution – The future starts now and is half an hour long. We play it @ 16.00 and talk a bit afterwards. Where? In the old cow’s stables where we last year had an exhibition with hemp (it’s still a bit chilly in the place, bring a sweater even if it’s summer warmth outside). What should we have in these premises this year? Please come with your suggestions! We have obtained equipment for playing film and slide shows etc.
  • Vegetarian potluck supper, @ 17. A thought thread for conversation – what can we do ahead to make the world more joyful, filled with peoples good power? How can we play together and support each other?

Information and coordination: Henrik 0709-163758 who is open for helping forces in the practical preparations.

Det här inlägget postades i hållbar komsumtion, Karlskrona, livsmedel, miljövänlig teknik och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.