Sverige: Ny film från JAK medlemsbankSverige: New film from JAK member’s bank

JAK Medlemsbank verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner. JAK Medlemsbank är en kooperativ bank dvs en ekonomisk förening. JAK Medlemsbank har banktillstånd och visar att det går att driva en bankverksamhet som inte bygger på räntor. I Blekinge representeras JAK av Aida Persson som är ideell informatör för banken. Se här för evenemang och kontaktuppgifter.


JAK Medlemsbank -Vår bank från RåFILMVimeo.JAK Member’s Bank promotes a society with economics that does not create gaps between people and regions. JAK is a cooperative bank, i.e. an economic association. JAK has a banking license and shows that it is possible to operate a banking business which is not based on interest. In Blekinge JAK is represented by Aida Persson who is a non-profit public relations officer for the bank. See here for events and contact information.


JAK Medlemsbank -Vår bank from RåFILM on Vimeo.

Det här inlägget postades i hållbar komsumtion, hela landet. Bokmärk permalänken.